>
International Explosive Ordnance Disposal

טיפול במיקוש ובנפלי תחמושת

שדות מוקשים, שטחי מצרר ושטחי
אש מרובי נפלים מהווים מפגע ...

למידע נוסף
פירוק השמדה ומחזור של תחמושת

מאז גילוי אבק השריפה ועד היום
הצורך בטיפול בטיחותי ויעיל ...

למידע נוסף

אמצעים וציוד

I.E.O.D הינה ספק של מגוון מוצרים
למיקוש, סילוק והשמדת ...

למידע נוסף

פירוק השמדה ומחזור של תחמושתמאז גילוי אבק השריפה (סין - סוף המאה התשיעית) ועד ימנו, הצורך בטיפול בטיחותי ויעיל בפריטי תחמושת הלך וגדל.
מזה למעלה מ-20 שנה פועלת חברת I.E.O.D ע"מ לפתח, לשפר ולספק שירותים וטכנולוגיות בתחום הסילוק, ההשמדה והמחזור של תחמושת. במהלך שנות פעילותה הייתה החברה מעורבת ביותר מ- 80 פרויקטים משמעותיים של טיפול בתחמושת בארץ ובחו"ל.
בעשור האחרון החברה משקיעה מאמצים רבים על-מנת ליישם ולהטמיע שיטות ואמצעים לטיפול בתחמושת תוך שימת דגש רב על איכות הסביבה.


בעת טיפול בתחמושת ובחומרי נפץ החברה מיישמת את השיטות והאמצעים הבאים:

  • פיצוץ כלוא (CD)/ שריפה כלואה (CB).
  • פירוק ידני / מכאני.
  • התכה וריקון של חומרי נפץ מרש"קים.
  • הפרדת תרמילים בקטרים שונים.
  • פיצוץ פתוח (OD)/ שריפה פתוחה (OB).
  • ביקוע / דפלגרציה.
  • גריסה.
  • שיטות להפרדת חומרים אנרגטיים מחומרי גלם אינרטיים לצורך מחזורם.

בנוסף, החברה מיישמת שיטות לפירוק ויזימה מבוקרת של תחמושת גם לצורך ביצוע מגוון רחב של ניסויים בתחמושת חיה ובחומרי נפץ, על-פי דרישות הלקוח.

ל- I.E.O.D ניסיון מוכח במחזור ובטיפול ביותר מ- 15,000 טונות של תחמושת מסוגים שונים.
ISO © 2009 I.E.O.D Engineering ltd.  |   info@ieod.com Powered by FourBrand